Reparació de la façana dels nínxols Desmuntatge d'elements decoratius, repicat i sanejat de boca de nínxol, arrebossat i aristat, col·locació d'elements decoratius, execució d'estucat monocapa i pintat acrílic, amb colors similars als nínxols confrontants