La Inspecció Tècnica d’Edificis (ITE) és un sistema de control periòdic de l’estat de les vivendes mitjançant el qual el propietari està obligat a conservar o rehabilitar la seva vivenda en cas que estigui en mal estat o en condicions no segures. La finalitat de la ITE és, doncs, la verificació del bon estat dels edificis.

Els terminis per a realitzar la ITE variaran en funció de l’antiguitat de l’edifici. S’haurà de sol•licitar el certificat d’aptitud abans que finalitzin a l’Agència de la Vivenda de Catalunya.

 

Segons l’antiguitat de l’edifici, els terminis són els següents:

  1. Els edificis construïts abans de 1930 podran realitzar la ITE fins desembre de 2012.
  2. Els edificis construïts entre 1931 i 1950 podran realitzar la ITE fins desembre de 2013.
  3. Els edificis construïts entre 1951 i 1960 podran realitzar la ITE fins desembre de 2014.
  4. Els edificis construïts entre 1961 i 1970 podran realitzar la ITE fins desembre de 2015.
  5. Els edificis construïts a partir de 1971 podran realitzar la ITE fins desembre de l’any en què l’edifici compleixi 45 anys d’antiguitat.


Rycmar ofereix fins un 60% de descompte en els tarifes per a l’elaboració de l’Informe Tècnic d’Edificis, en base als preus oficials que marca la Generalitat de Catalunya.

 

Antiguitat/nº entitats < 1950 1950 - 1960 >1960
2 a 10 ent. 300 € 250 € 260 €
10 a 20 ent. 400 € 350 € 300 €
20 a 40 ent. 500 € 450 € 400 €
> 40 ent. 600 € 550 € 500 €

 

*No s’inclou el visat oficial del Col•legi d’Arquitectes o Arquitectes Tècnics (50€)