Estem realitzant els següents treballs a la comunitat de propietaris del carrer roger de flor 133 

Acabat i repicat de façana, sanejat i impermebealización dels balcons i cornises, substitució i pintat de les baranes