Rehabilitació dels forjats de balcons i baranes d'un edifici plurifamiliar entremitjaneres.

Inici de l'obra: 21/10/13
Finalització: 07/11/2013