Per a la rehabilitació del vestíbul d’aquesta finca, es duu a terme un arrancat i extracció de revestiment del vestíbul. Es procedeix a la demolició per mitjans manuals d’elements d’obra i el fals sostre, i la seva posterior formació sobre paràmetres horitzontals.

Es realitza la formació i revestiment d’elements decoratius d’alta qualitat, a més de tota la instal•lació elèctrica.