Estem rehabilitant un edifici d'habitatges a la plaça Navas

Façana Principal

 Repicat del lateral dels balcons per descobrir la viga de ferro.Sanejat i tractament amb un antioxidant, tornar a revestir la biga amb morter i un acabat de pintura d'anticarbonatació

Reparacion en pisos

 Sellat de tubs amb sortida al pati ja que estan donant humitats al sostre del local.Humitats en el sostre del lavabo. Una vegada en obra es comprovaran els sanitaris del pis 2º2ª

I reparació d'una creu en el rebedor i acabat de pintura.

Àtic 1a

 Reparació de fugues de tub de desguàs

Àtic 3a

 Repicat d'una creu i segellat de la mateixa amb morter

Sobre atico

Sellat de rasilles i juntes, sanejament de juntes i borada de terrassa amb material adequat al color i amplada de junta

Bajos

 Substitució de xapa ondada de polièster de coberta de pati, per altra nova de policarbonat

Parquing

 Rascat i sanejat de la paret posterior. Masillat de la mateixa i pintat amb pintura plàstica a dos colors marcant un soc de color gris.

cuart de contadors

Sanejat de viga metàl·lica, esbandit pintat de minjó antioxidant i acabat amb pintura de enamel 2 capes. Enguixat de la zona desconchada

Escalera

Reparació de esquerdes i trastos a la caixa d'escala en coberta, prèvia muntatge d'andamis. Barntizat de la barana