Rehabilitació de façanes i patis

Estem realitzant la rehabilitació integral tant de la façana davantera com de la de darrer, així com els patis laterals i central.

Recuperació de estucs a la calç pigmentada

Neteja i recuperació de pedra natural i llindes, brancals y ampits mitjançant la Técnica del microchorro de abrasiu a baixa pressió.

Acabats de veladures de silicat

Recomposició de tota la xarxa de evacuació en patis

Data prevista d’acabament dels treballs: 30 Juny 2018