Rehabilitació de façanes al c/ Assaonadors, 18

Data d'inici de l'obra: 07/05/2013
Data  de finalització : 05/07/13