Restauració de la planta baixa en la façana de Rambla Catalunya, 33

La façana del número 33 de la Rambla Catalunya es restaura sobre la base de les especificacions del Departament de Patrimoni Arquitectònic de Barcelona.

Es duu a terme un tractament de hidrofugado de paraments de pedra natural de la planta baixa, es restauren zones utilitzant morters reintegradores i, posteriorment, es reconstrueix la pedra natural i el marbre.