Rehabilitació de la façada de pedra de l'Edifici Apple de la Plaça Catalunya (antic edifici del Banc Banesto)

Per a la rehabilitació de la façana, entre altres tasques, s’elimina amb mitjans manuals i mecànics el paviment de pedra granítica i l’esglaó de pedra natural. Es fa un tractament de les juntes entre pedra natural nova i pedra antiga de escorrentius, mitjançant l’aplicació de làmina impermeable solapada a ambdós costats de la junta per evitar filtracions per aquesta. Inclús s’arma amb un bel especial per absorció de petits moviments.